Προκήρυξη διαγωνισμού για 9 οργανικές θέσεις πλοηγών

Προκήρυξη διαγωνισμού για την πλήρωση εννέα (09) κενών οργανικών θέσεων πλοηγών του κλάδου Αρχιπλοηγών – Πλοηγών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ως εξής:

  • Τέσσερις (04) θέσεις για τον Πλοηγικό Σταθμό Πειραιά
  • Δύο (02) θέσεις για τον Πλοηγικό Σταθμό Θεσσαλονίκης
  • Μία (01) θέση για τον Πλοηγικό Σταθμό Ηρακλείου
  • Μία (01) θέση για τον Πλοηγικό Σταθμό Καλαμάτας
  • Μία (01) θέση για τον Πλοηγικό Σταθμό Ρόδου

Πατήστε εδώ για να δείτε την αναλυτική προκήρυξη.