Πρόγραμμα δρομολογίων Φ/Γ-Ο/Γ ΙΩΣΗΦ Κ από 13/12/21 έως και 16/01/22

Η CRETA CARGO LINES ενημερώνει ότι, τα δρομολόγια του Φ/Γ-Ο/Γ ΙΩΣΗΦ Κ από 13/12/2021 έως 16/01/2022 θα εκτελεστούν ως κάτωθι πίνακας: