Πρόσθετα δρομολόγια θα εκτελέσει το ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ στις 8/8 & 9/8

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συγκοινωνιακών αναγκών, το πλοίο της εταιρίας μας Ε/Γ – Ο/Γ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ θα εκτελέσει την Δευτέρα 08/08/2022 & την Τρίτη 09/08/2022 έκτακτο πρόσθετο δρομολόγιο, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί: