Πρόσκληση συνεδρίασης Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών την Πέμπτη 9/9