Πρόσκληση σύναψης συμβάσεων αποκλειστικής εξυπηρέτησης ακτοπλοϊκών γραμμών

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on skype
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on linkedin

Πρόσκληση για σύναψη σύμβασης ή συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, για την αποκλειστική εξυπηρέτηση γραμμών του Δικτύου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών 2021-2022.

Διαβάστε την πλήρη ανακοίνωση εδώ.