Πρόσκληση σύναψης συμβάσεων αποκλειστικής εξυπηρέτησης ακτοπλοϊκών γραμμών

Πρόσκληση για σύναψη σύμβασης ή συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, για την αποκλειστική εξυπηρέτηση γραμμών του Δικτύου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών 2021-2022.

Διαβάστε την πλήρη ανακοίνωση εδώ.