Στις 10.30 αντί στις 07.00 η αναχώρηση από Πειραιά του ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ την Παρασκευή 20/1