Συνεχίζονται οι εργασίες αποκατάστασης του δυτικού προβλήτα Αντιρρίου

Συνεχίζονται οι εργασίες αποκατάστασης του δυτικού προβλήτα στο Αντίρριο, οι οποίες ξεκίνησαν πριν μία εβδομάδα.

Το έργο έχει ενταχθεί στο ΠΔΕ με τίτλο:«Αποκατάσταση παραλιακών υφιστάμενων κρηπιδωμάτων ΤΚ Αντιρρίου Δ.Ε Αντιρρίου» και μετά την αποπεράτωση των εργασιών θα έχουν αντιμετωπιστεί με επιτυχία οι σπηλαιώσεις και ρηγματώσεις που είχαν παρατηρηθεί στον προβλήτα τα τελευταία χρόνια.