Σύνθεση νέου Διοικητικού Συμβουλίου ΟΛΘ Α.Ε.

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on skype
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on linkedin

Στην Εξ Αναβολής Τακτική Γενική Συνέλευση της ΟΛΘ Α.Ε. που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Δευτέρα 12 Ιουλίου 2021, μέσω τηλεδιάσκεψης, εγκρίθηκε η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με πενταετή θητεία.

Στη συνέχεια το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα και ορίστηκε η ιδιότητα των μελών του ως εκτελεστικών και μη εκτελεστικών.

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΘ Α.Ε. είναι η εξής:

1. Αθανάσιος Λιάγκος, Εκτελεστικός Πρόεδρος του Δ.Σ.
2. Laurent Martens, μη εκτελεστικό μέλος, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
3. Franco Nicola Cupolo, εκτελεστικό μέλος, Διευθύνων Σύμβουλος, διατηρών και την ιδιότητα ως
Γενικός Εκτελεστικός Διευθυντής
4. Artur Davidian, εκτελεστικό μέλος, διατηρών και την ιδιότητα ως Γενικός Διευθυντής Επενδύσεων
5. Fu Baiqiao (Leon), μη εκτελεστικό μέλος
6. Άγγελος Βλάχος, μη εκτελεστικό μέλος
7. Παναγιώτης Μιχαλόπουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
8. Αγγελική Σαμαρά, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
9. Ειρήνη Χάδιαρη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος