Την Πέμπτη 8/9 θα πραγματοποιηθεί η τακτική γενική συνέλευση μετόχων της ATTICA GROUP

Η ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ., επί της οδού Λυσικράτους αρ. 29, στην Καλλιθέα Αττικής.