Το ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ της ΛΑΝΕ

Το Ε/Γ-Ο/Γ ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ, ο “εργάτης” της άγονης γραμμής, τον Ιούνιο του 2009 σε αναχώρηση του από το Ρέθυμνο.

Το ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ εξυπηρέτησε για χρόνια νησιά της άγονης γραμμής