Το ΘΑΣΟΣ Ι στην πέτρινη δεξαμενή Βασιλειάδη

Το ΘΑΣΟΣ Ι κατά τη διάρκεια του δεξαμενισμού του στον Πειραιά, φωτογραφημένο από τον φίλο μας Γιώργο Σέμπρο!