Τροποποίηση δρομολογίου ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ την Τρίτη 3 Μαϊου

Λόγω της μεταφοράς της αργίας της Πρωτομαγιάς την Δευτέρα 02/05/2022 το δρομολόγιο του πλοίου μας Ε/Γ – Ο/Γ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ τροποποιείται σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί: