Τροποποίηση δρομολογίου ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ την Πέμπτη 26/8

Σας ενημερώνουμε ότι το πλοίο της εταιρείας μας Ε/Γ-Ο/Γ “ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ “ την Πέμπτη 26/08/2021 θα εκτελέσει δρομολόγιο, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί: