Τροποποίηση δρομολογίου Φ/Γ-Ο/Γ ΤΑΛΩΣ 30/8 & 31/8

Λόγω απουσίας μεταφορικού έργου από και προς την ΛΗΜΝΟ σας γνωρίζουμε ότι, το πλοίο Φ/Γ-Ο/Γ ΤΑΛΩΣ στο σημερινό του δρομολόγιο Δευτέρας 30/08/2021, δεν θα προσεγγίσει στην ΛΗΜΝΟ και το δρομολόγιο θα εκτελεστεί ως κάτωθι: