Τροποποίηση δρομολογίου OLYMPIC CHAMPION από Ancona στις 9/9

Σας ενημερώνουμε ότι το δρομολόγιο στη γραμμή της Ανκόνα στις 09/09/2021 τροποποιείται ως ακολούθως: