Τροποποίηση δρομολογίου SUPERFAST I το Σάββατο 4/9

Σας ενημερώνουμε ότι το παρακάτω δρομολόγιο στις 04/09/2021 τροποποιείται ως ακολούθως: