Τροποποίηση δρομολογίων ΙΩΣΗΦ Κ & ΤΑΛΩΣ 29/7 με 31/7

Λόγω μεγάλης ανάγκης για μεταφορά καυσίμων από ΠΕΙΡΑΙΑ προς ΜΥΚΟΝΟ, ΠΑΡΟ, ΝΑΞΟ και ΘΗΡΑ, σας γνωρίζουμε τα δρομολόγια που θα εκτελέσουν τα πλοία μας Φ/Γ – Ο/Γ «ΙΩΣΗΦ Κ» και Φ/Γ – Ο/Γ «ΤΑΛΩΣ» από αύριο Παρασκευή 29/07/2022 έως Κυριακή 31/07/2022 (άφιξη στον ΠΕΙΡΑΙΑ) ως κάτωθι πίνακες:

Φ/Γ-Ο/Γ “ΙΩΣΗΦ Κ”

Φ/Γ-Ο/Γ “ΤΑΛΩΣ”