Τροποποίηση δρομολογίων Φ/Γ-Ο/Γ ΙΩΣΗΦ Κ από 24/6 έως 26/6

Προς κάλυψη συγκοινωνιακών αναγκών τα δρομολόγια του πλοίου μας Φ/Γ-Ο/Γ «ΙΩΣΗΦ Κ» τροποποιούνται από Παρασκευή 24/06/2022 έως Δευτέρα 27/06/2022 (άφιξη στον ΠΕΙΡΑΙΑ) ως κάτωθι πίνακας: