Τροποποίηση δρομολογίων Φ/Γ-Ο/Γ ΤΑΛΩΣ & Φ/Γ-Ο/Γ ΙΩΣΗΦ Κ από 27/7 έως 29/7

Λόγω μεγάλης ανάγκης για μεταφορά καυσίμων από ΠΕΙΡΑΙΑ προς ΜΥΚΟΝΟ, ΠΑΡΟ, ΝΑΞΟ και ΘΗΡΑ, σας γνωρίζουμε τα δρομολόγια που θα εκτελέσουν τα πλοία μας Φ/Γ – Ο/Γ «ΙΩΣΗΦ Κ» και Φ/Γ – Ο/Γ «ΤΑΛΩΣ» από αύριο Τετάρτη 27/07/2022 έως Παρασκευή 29/07/2022 (άφιξη στον ΠΕΙΡΑΙΑ) ως κάτωθι πίνακες:

Φ/Γ-Ο/Γ “ΙΩΣΗΦ Κ”

Φ/Γ-Ο/Γ “ΤΑΛΩΣ”