Τροποποίηση δρομολογίων ASTERION II από 22/9 έως και 24/9