Τροποποίηση δρομολογίων ASTERION II στις 8/12 & 9/12

Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, τα δρομολόγια στη γραμμή της Βενετίας στις 08/12 & 09/12/2021 τροποποιούνται ως ακολούθως: