Τροποποιήσεις στα δρομολόγια Πέμπτης & Σαββάτου του ASTERION II από 6/10 έως 22/10