Προσθήκη της Άνδρου στα δρομολόγια του ΤΑΛΩΣ στις 10 & 11 Αυγούστου

Λόγω ανάγκης μεταφοράς βυτίων με καύσιμα από ΠΕΙΡΑΙΑ για ΑΝΔΡΟ σας ενημερώνουμε ότι έχει προστεθεί η προσέγγιση της ΑΝΔΡΟΥ κατά μετάβαση κι επιστροφή στη δρομολόγιο του πλοίου μας Φ/Γ-Ο/Γ ΤΑΛΩΣ της Τετάρτης 10/08/2022 ως κάτωθι πίνακας: