ΕΛΣΤΑΤ: Δραστηριότητα Ελληνικής Βιομηχανίας Επισκευής Πλοίων για το 2020

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on skype
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on linkedin

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει στοιχεία της έρευνας για τη δραστηριότητα της Ελληνικής Βιομηχανίας Επισκευής Πλοίων. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά:

 • Ο αριθμός των επισκευασθέντων πλοίων το έτος 2020 ανήλθε στα 538 με ολική χωρητικότητα 6.113.563 ΚΟΧ (Κόροι Ολικής Χωρητικότητας), σημειώνοντας μείωση 7,9% στον αριθμό των πλοίων και 10,9% στην ολική χωρητικότητα σε σχέση με τα αντίστοιχα στοιχεία του έτους 2019. Κατά την αντίστοιχη σύγκριση έτους 2019 προς το 2018, σημειώθηκε αύξηση 7,9% στον αριθμό των πλοίων και 20,9% στην ολική χωρητικότητα (Πίνακας 1).
 • Ο μεγαλύτερος αριθμός των πλοίων που επισκευάστηκαν κατά το έτος 2020 πραγματοποιήθηκε εκτός δεξαμενών. Συγκεκριμένα, το 64,3% των επισκευασθέντων πλοίων (346 πλοία) ολικής χωρητικότητας 4.290.456 ΚΟΧ επισκευάστηκαν εκτός δεξαμενών και το υπόλοιπο 35,7% των επισκευασθέντων πλοίων (192 πλοία) ολικής χωρητικότητας 1.823.107 ΚΟΧ εντός δεξαμενών.
 • Ο αριθμός των πλοίων που επισκευάστηκαν εκτός δεξαμενών το έτος 2020 παρουσίασε μείωση 11,7% και η ολική χωρητικότητά τους μείωση 9,2% σε σχέση με τα αντίστοιχα στοιχεία του έτους 2019. Ο αριθμός των πλοίων που επισκευάστηκαν εντός δεξαμενής κατά το 2020 ήταν ίδιος με αυτόν του 2019 ενώ η ολική χωρητικότητα των εν λόγω πλοίων ήταν μικρότερη κατά 14,6% (Πίνακας 1).

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 • Η έρευνα για τη δραστηριότητα της ελληνικής βιομηχανίας επισκευής πλοίων διενεργείται από το 2000 σε ετήσια βάση και σκοπός της είναι η παρακολούθηση της ελληνικής ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας σχετικά με τον αριθμό και τα βασικά χαρακτηριστικά των επισκευασμένων σκαφών.
 • Η έρευνα διενεργείται σύμφωνα με τη Μόνιμη Κοινή Εγκύκλιο της 16-1-1975 μεταξύ του ΥΕΝ και της Γ.Γ.ΕΣΥΕ, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από τη Μόνιμη Κοινή Εγκύκλιο της 15- 4-1998 με αναδρομική ισχύ από 1-1-1998.
 • Τα αποτελέσματα της έρευνας αναφέρονται στο έτος 2020.
 • Στην έρευνα περιλαμβάνεται το σύνολο των λιμένων της Χώρας όπου υπάρχουν ναυπηγεία, τα οποία υπάγονται στις Λιμενικές Αρχές και στον ΟΛΠ.
 • Επισκευή εντός δεξαμενής: Εργασίες που εκτελούνται εντός πλωτών ή σταθερών δεξαμενών και έχουν σχέση κυρίως με την ύφαλο περιοχή του πλοίου. Παράλληλα μπορούν να εκτελεστούν και άλλες εργασίες.
 • Επισκευή εκτός δεξαμενής: Αναφέρονται σε εργασίες προβλήτας ή αγκυροβολίας που έχουν σχέση με τα έξαλα και άλλα μέρη του πλοίου.
 • Εμπορικό πλοίο: Κάθε σκάφος καθαρής χωρητικότητας, τουλάχιστον δέκα κόρων, προορισμένο να κινείται αυτοδύναμα στη θάλασσα και να ενεργεί τη μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων, την αλιεία, τη ρυμούλκηση και κάθε άλλη ναυτιλιακή εργασία.
 • Ολική χωρητικότητα σε κόρους (ΚΟΧ): Μονάδα μέτρησης του συνολικού όγκου σε κυβικά πόδια των χώρων φόρτωσης στο εσωτερικό του κύτους και στη γέφυρα, που είναι διαθέσιμοι για τη μεταφορά εμπορευμάτων, τροφίμων, επιβατών και του πληρώματος. Ο κόρος είναι ίσος με 2,83 κυβικά μέτρα ή 100 κυβικά πόδια.
 • Καθαρή χωρητικότητα σε κόρους (ΚΚΧ): Μονάδα μέτρησης, που λαμβάνεται από την ολική χωρητικότητα μετά την αφαίρεση του όγκου των χώρων που χρησιμοποιούνται από το πλήρωμα, των οργάνων ναυσιπλοΐας και των μηχανών, των δεξαμενών μαζούτ και νερού, καθώς και του όγκου άλλων χώρων που δεν χρησιμοποιούνται από τους επιβάτες ή για εμπορεύματα.
 • Η έρευνα διεξάγεται απογραφικά σε όλους τους λιμένες της Χώρας που υπάρχουν ναυπηγεία, τα οποία υπάγονται στις Λιμενικές Αρχές και στον ΟΛΠ. Στοιχεία αναφορικά με τον αριθμό των επισκευασθέντων πλοίων εκτός και εντός δεξαμενών και την ολική τους χωρητικότητα διαβιβάζονται στην ΕΛΣΤΑΤ σε μηνιαία βάση.