Κρίσεις Ανώτερων Αξιωματικών Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. έτους 2021

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on skype
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on linkedin

Την 24-03-2021 συνεκλήθη το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2021 υπό την προεδρία του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Κατά τις εργασίες του Συμβουλίου αυτού κρίθηκαν συνολικά για το έτος 2021:

  • Οκτώ (8) Πλοίαρχοι (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.)
  • Δύο (2) Πλοίαρχοι Υγειονομικοί
  • Δύο (2) Αντιπλοίαρχοι (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.)
  • Πέντε (5) Αντιπλοίαρχοι Τεχνικοί
  • Εβδομήντα (70) Πλωτάρχες (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.)
  • Τρεις (3) Πλωτάρχες Υγειονομικοί
  • Τέσσερις (4) Πλωτάρχες Οικονομικοί

Εκ του συνόλου των κριθέντων:

α) Οκτώ (8) Πλοίαρχοι Λ.Σ. (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) κρίθηκαν ως «Προακτέοι» και οι κάτωθι δύο (2) αρχαιότεροι εξ αυτών:

προάγονται στον βαθμό του Αρχιπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προς κάλυψη αντίστοιχων κενών οργανικών θέσεων.

β) Δύο (2) Πλοίαρχοι Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Υγειονομικοί κρίθηκαν ως «Προακτέοι».

γ) Ένας (1) Αντιπλοίαρχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) κρίθηκε ως «Προακτέος» και ένας (1) ως «Παραμένων στον ίδιο βαθμό». Ο κριθείς ως «Προακτέος» προάγεται στον βαθμό του Πλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προς κάλυψη αντίστοιχης κενής οργανικής θέσεως.

δ) Τέσσερις (4) Αντιπλοίαρχοι Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Τεχνικοί κρίθηκαν ως «Προακτέοι» και ένας (1) ως «Παραμένων στον ίδιο βαθμό».

ε) Εξήντα εννέα (69) Πλωτάρχες Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) κρίθηκαν ως «Προακτέοι» και ένας (1) ως «Παραμένων στον ίδιο βαθμό». Ο αρχαιότερος Πλωτάρχης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εκ των κριθέντων ως «Προακτέων», προάγεται στον βαθμό του Αντιπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προς κάλυψη αντίστοιχης κενής οργανικής θέσεως.

στ) Τρεις (3) Πλωτάρχες Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Υγειονομικοί κρίθηκαν ως «Προακτέοι» και οι δύο (2) αρχαιότεροι εξ αυτών προάγονται στον βαθμό του Αντιπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..

ζ) Τέσσερις (4) Πλωτάρχες Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Οικονομικοί κρίθηκαν ως «Προακτέοι».