ΕΛΣΤΑΤ: Ναυτικά ατυχήματα Ελληνικών Εμπορικών Πλοίων το 2020

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα της έρευνας για τα ναυτικά ατυχήματα ελληνικών εμπορικών πλοίων, 100 ΚΟΧ (Κόροι Ολικής Χωρητικότητας) και άνω και της έρευνας για τα άτομα που έπαθαν ατύχημα σε πλοία και σε θαλάσσιες περιοχές ευθύνης των λιμενικών αρχών του έτους 2020.

Αναλυτικότερα, για τα ναυτικά ατυχήματα ελληνικών εμπορικών πλοίων, 100 ΚΟΧ και άνω:

  • Συνολικά καταγράφηκαν 8 ναυτικά ατυχήματα σε ελληνικά εμπορικά πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, συνολικής χωρητικότητας 201.339 ΚΟΧ. Τα πλοία στα οποία συνέβη ατύχημα αναλογούν στο 0,44% του συνόλου της δύναμης του ελληνικού εμπορικού στόλου και στο 0,50% της ολικής χωρητικότητάς του (Πίνακας 1).
  • Από τα 8 πλοία στα οποία συνέβη ατύχημα, (37,5%) ήταν φορτηγά, (37,5%) επιβατηγά και (25,0%) δεξαμενόπλοια (Γράφημα 2).
  • Σε 4 πλοία προκλήθηκαν ναυτικά ατυχήματα λόγω προσάραξης, σε 2 λόγω πρόσκρουσης και σε 2 λόγω βλάβης μηχανής (Πίνακας 2, Γράφημα 3).

Αναφορικά με τα πρόσωπα που έπαθαν ατύχημα:

  • Ο αριθμός των ατόμων που έπαθαν ατύχημα σε πλοία ή θαλάσσιες περιοχές ευθύνης λιμενικών αρχών ανήλθε σε 148. Το σύνολο των ατόμων που έπαθαν ατύχημα μειώθηκε το έτος 2020 σε σχέση με το έτος 2019 κατά 44,8%. Αύξηση (5,5%) είχε παρατηρηθεί και το έτος 2019 σε σχέση με το έτος 2018. Από τα 148 άτομα που έπαθαν ατύχημα, το έτος 2020, τα 104 (70,3%) ενεπλάκησαν σε θανατηφόρο ατύχημα και κατέληξαν (Πίνακας 3, Γράφημα 4).
  • Από τα 104 θανατηφόρα ατυχήματα, τα 98 συνέβησαν σε άτομα που βρίσκονταν σε θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας λιμενικών αρχών και τα 6 συνέβησαν σε άτομα επάνω σε πλοία. Αντίστοιχα, από τα 44 μη θανατηφόρα ατυχήματα, τα 32 συνέβησαν σε άτομα που βρίσκονταν σε θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας λιμενικών αρχών και τα 12 σε άτομα επάνω σε πλοία (Πίνακας 3, Γράφημα 4).
  • Αναφορικά με την ηλικία των ατόμων που έπαθαν ατύχημα κατά το έτος 2020 σε πλοία ή σε θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας λιμενικών αρχών, τα 84 ήταν άνω των 65 ετών, ενώ κατά τα έτη 2019 και 2018, ήταν 144 και 166 αντίστοιχα (Πίνακας 4, Γράφημα 5).
  • Από τα 18 ατυχήματα που έπαθαν τα άτομα επάνω σε πλοίο το έτος 2020, τα 6 ήταν θανατηφόρα, ενώ τα 12 αφορούσαν σε μικροατυχήματα (θλάσεις, διαστρέμματα, κατάγματα και λοιπά). Από τα 130 ατυχήματα που συνέβησαν σε θαλάσσιες περιοχές, δικαιοδοσίας λιμενικών αρχών την ίδια χρονιά, 98 ήταν θανατηφόρα (θάνατοι από πνιγμό ή από άλλη αιτία), 15 σχετίζονταν με θλάσεις, διαστρέμματα ή κατάγματα και 17 με διάφορες άλλες αιτίες (Πίνακας 5, Γράφημα 6).
  • Ο συνολικός αριθμός των θανάτων από πνιγμό μειώθηκε το έτος 2020 σε σχέση με το 2019 κατά 41,7% (από 127 σε 74). Επίσης μείωση κατά 20,6% (από 160 σε 127) είχε παρατηρηθεί το έτος 2019 σε σχέση με το 2018 (Πίνακας 5).
  • Στον Πίνακα 6 παρουσιάζονται στοιχεία για θανατηφόρα ατυχήματα και αγνοούμενους από παράνομη είσοδο σε θαλάσσιες περιοχές ευθύνης των ελληνικών λιμενικών αρχών για τα έτη 2010-2020. Τα εν λόγω στοιχεία δεν περιλαμβάνονται στους Πίνακες 3-5.