Τροποποίηση δρομολογίου ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω προγραμματισμένης επιθεώρησης σωστικών μέσων που βρίσκεται σε εξέλιξη, τα σημερινά δρομολόγια του Ε/Γ–Ο/Γ “ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ” τροποποιούνται σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί: