Άρχισαν οι εργασίες αποκατάστασης του δυτικού προβλήτα Αντιρρίου

Ξεκίνησαν οι εργασίες αποκατάστασης του δυτικού πρβλήτα Αντιρρίου προυπολογισμού 124.000 ευρώ.

Το έργο,εντάχθηκε στο ΠΔΕ με τίτλο:«Αποκατάσταση παραλιακών υφιστάμενων κρηπιδωμάτων ΤΚ Αντιρρίου Δ.Ε Αντιρρίου» λαμβάνοντας όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, με το ΔΛΤΝ να υποβάλει το φάκελο του έργου στο Υπουργείο Ναυτιλίας για χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018.

Mε τον τρόπο αυτό,αναμένεται να αντιμετωπιστούν οι σπηλαιώσεις και ρηγματώσεις που είχαν παρατηρηθεί στον προβλήτα,ενώ στο σημείο βρέθηκε σήμερα και ο πρόεδρος του Δ.Λ.Τ.Ν. Σπύρος Τσέλιος.

Πηγή: nafpaktianews.gr