Τροποποίηση δρομολογίων ΙΩΣΗΦ Κ και ΤΑΛΩΣ στις 4/5 λόγω αργίας Πρωτομαγιάς

Λόγω εορτασμού της Πρωτομαγιάς την Τρίτη 04/05/2021 τα δρομολόγια των πλοίων Φ/Γ-Ο/Γ «ΙΩΣΗΦ Κ» και Φ/Γ-Ο/Γ «ΤΑΛΩΣ» θα εκτελεστούν μία μέρα αργότερα, δηλαδή Τετάρτη 05/05/2021 (αντί Τρίτης 04/05/2021) ως κάτωθι:

Φ/Γ-Ο/Γ «ΙΩΣΗΦ Κ»

Φ/Γ-Ο/Γ «ΤΑΛΩΣ»