Το COLOSSUS της NEL LINES

Το RO/RO COLOSSUS με τα σινιάλα της NEL LINES CARGO στη Ρόδο, τον Νοέμβριο του 2011.

Colossus – Ρόδος