United Maritime: Οικονομικά αποτελέσματα από την έναρξη εργασιών της εταιρείας μέχρι 30/09/22

Η United Maritime Corporation (η «Εταιρεία» ή United) (NASDAQ:USEA) ανακοίνωσε σήμερα τα οικονομικά της αποτελέσματα από την έναρξη εργασιών της εταιρείας, στις 6 Ιουλίου, 2022, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Κατά την περίοδο αυτή, ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανήλθε στα 7,9 εκατ. δολάρια. Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 2,9 εκατ. δολάρια. Επιπλέον, η Εταιρεία κατέγραψε καθαρά κέρδη 1,0 εκατ. δολάρια. Ο μέσος ημερήσιος ναύλος του στόλου ήταν 23.639 δολάρια.

Τα συνολικά ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε 21,2 εκατ. δολάρια. Στο τέλος της περιόδου, τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε 44,3 εκατ. δολάρια και οι δανειακές υποχρεώσεις στα 76,3 εκατ. δολάρια

Πρόσφατα σημεία αναφοράς:

  • Κέρδος περίπου 19 εκατ. δολαρίων από την πώληση δύο δεξαμενοπλοίων Aframax, 50% πάνω από την αντίστοιχη τιμή κτήσης, που θα καταγραφεί το τέταρτο τρίμηνο
  • Ο μέσος ημερήσιος ναύλος για το 88% των ημερών του τέταρτου τριμήνου εκτιμάται στα 33.200 δολάρια
  • Συμφωνία για τη χρονοναύλωση ενός εκ των LR2 δεξαμενόπλοιων για 43.500 δολάρια την ημέρα για το πρώτο τρίμηνο του 2023
  • Επαναγορά τίτλων ύψους 16,0 εκατ. δολαρίων

Κύρια οικονομικά στοιχεία για την περίοδο από την έναρξη εργασιών:

  • Kύκλος εργασιών: 7,9 εκατ. δολάρια
  • Καθαρά κέρδη: 1,0 εκατ. δολάρια
  • Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων («EBITDA»): 2,9 εκατ. δολάρια

Ο κ. Σταμάτης Τσαντάνης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, δήλωσε:

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώνουμε τα πρώτα οικονομικά αποτελέσματα της United Maritime  που ξεκίνησε την διαπραγμάτευση στην κεφαλαιαγορά του NASDAQ στις 6 Ιουλίου 2022. Παράλληλα, η Εταιρεία απέκτησε σε ιδανική χρονική στιγμή 4 τάνκερ αποτελούμενα από δύο Aframax μεταφοράς αργού πετρελαίου και δύο LR2 product carriers λίγο πριν τη σημαντική άνοδο της αντίστοιχης αγοράς.

Το Σεπτέμβριο ήρθαμε σε συμφωνία για την πώληση των δύο Aframax, καταγράφοντας ένα σημαντικό κέρδος της τάξης των 19,0 εκατ. δολαρίων, σε διάστημα μόλις δύο μηνών από την παράδοση των πλοίων καθώς και απόδοση κεφαλαίου που υπερβαίνει το 250%.

Όσον αφορά τις οικονομικές επιδόσεις της Εταιρείας, η περίοδος που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2022, ήταν μεταβατική, καθώς το μεγαλύτερο μέρος του στόλου μας παραδόθηκε προς το τέλος της περιόδου έχοντας περιορισμένη συνεισφορά στα έσοδά μας. Ωστόσο, καταγράψαμε καθαρά κέρδη 1,0 εκατ. δολάρια, με έσοδα  ναύλων 5,8 εκατ. δολαρίων, παρά τα εκτεταμένα έξοδα παράδοσης που σχετίζονται με την απόκτηση των τεσσάρων δεξαμενόπλοιων. Αυτό οφείλεται κυρίως στον ημερήσιο ναύλο του μοναδικού Capesize, που ανήλθε στα 28.000 δολάρια, επίπεδο σημαντικά υψηλότερο από τον δείκτη BCI.

Όσον αφορά την εμπορική στρατηγική μας, το ένα LR2 ναυλώνεται στην spot αγορά, ενώ το άλλο παραμένει σε χρονοναύλωση με σταθερό ημερήσιο ναύλο μέχρι τον Μάρτιο του 2023. Το μοναδικό Capesize της Εταιρείας θα παραμένει σε χρονοναύλωση με σταθερό ναύλο μέχρι το τέλος του έτους. Σε συνδυασμό με τις επικρατούσες συνθήκες στην αγορά των δεξαμενοπλοίων, ο ημερήσιος ναύλος του στόλου για το 88% των ημερών του τέταρτου τριμήνου, ανέρχεται στα 33.200 δολάρια.

Επιπλέον, η Εταιρεία έχει επαναγοράσει 3,3 εκατ. κοινές μετοχές έναντι 6,0 εκατ. δολαρίων, με μέση τιμή 1,81 δολάρια ανά μετοχή. To πρόγραμμα επαναγοράς μέχρι στιγμής έχει μειώσει τον αριθμό των μετοχών μας κατά 24%, αυξάνοντας αντίστοιχα την απόδοση ανά μετοχή. Πρόσφατα ανακοινώσαμε την έναρξη ενός τρίτου προγράμματος επαναγοράς ύψους 3,0 εκατ. δολαρίων. Αποφασίστηκε επίσης η επαναγορά των προνομιούχων μετοχών που εκδόθηκαν στη Seanergy Maritime στα πλαίσια της απόσχισης της Εταιρείας για την παροχή κεφαλαίου κίνησης. Αυτό θα αυξήσει τα καθαρά κέρδη που είναι διαθέσιμα στους μετόχους μας, ενώ παράλληλα θα εξαλειφθεί ο κίνδυνος πιθανής αραίωσης των υφιστάμενων μετόχων.

Η χρηματοδότηση της Εταιρείας αποτελείται από δάνεια σταθερού επιτοκίου μόνο, που παρέχουν προστασία έναντι της ταχείας αύξησης των επιτοκίων. Τα ταμειακά διαθέσιμα ανά μετοχή στις 30 Σεπτεμβρίου ανέρχονταν στα 3,0 δολάρια ανά μετοχή, ενώ λαμβάνοντας υπόψιν τις πωλήσεις των πλοίων και την εξαγορά των προνομιούχων μετοχών ανέρχονται στα 4,8 δολάρια ανά μετοχή.

Παραμένουμε προσηλωμένοι στην επιδίωξη ελκυστικών επενδύσεων, έχοντας άμεσο στόχο την ενίσχυση της αξίας των μετόχων».

Ο στόλος της Εταιρείας: